Specialty: Urología

Center: Osakidetza

Osakidetza Organization: Organización Sanitaria Integrada Donostialdea