Specialty: Reumatología

Center: Osakidetza

Osakidetza Organization: Organización Sanitaria Integrada Donostialdea