Specialty: Inmunología

Center: Osakidetza

Osakidetza Organization: Organización Sanitaria Integrada Donostialdea