Specialty: Medicina preventiva y salud pública

Center: BIO Basque Health

Center: Osakidetza

Osakidetza Organization: Organización Sanitaria Integrada Donostialdea

Research center: Biogipuzkoa