Specialty: Urología

Center: BIO Basque Health

Center: Osakidetza

Osakidetza Organization: Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto

Research center: Biobizkaia