Specialty: Microbiología y parasitología

Center: BIO Basque Health

Center: Osakidetza

Osakidetza Organization: Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao

Research center: Biobizkaia

Research group: BIOLOGICAL DIAGNOSIS